top of page

Privatlivspolitik

1. Information om behandling af personoplysninger

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan Pierre Ejendomme A/S (herefter ”Pierre Ejendomme A/S”, "vi", "os" eller "vores") behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

 

2. Pierre Ejendomme A/S’s rolle som dataansvarlige

I forbindelse med driften af vores virksomhed ved projektsalg og projektudlejning behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsomme) personoplysninger.

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Pierre Ejendomme A/S her:

 

Pierre Ejendomme A/S

Bredgade 10

6000 Kolding

CVR-nr. 25486021

 

E-mail: kontakt@pierre-ejendomme.dk

Telefon: 30 30 44 01

 

3. Hvilke personoplysninger vi indsamler og formålet

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer, når du tilgår vores hjemmeside vedrørende et projektsalg eller projektudlejning. Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.

 

3.1. Besøgende på Pierre Ejendomme A/S’s hjemmesider og brugere af Pierre Ejendomme A/S’s online-tjenester

Når du besøger Pierre Ejendomme A/S’s hjemmeside om et projektsalg eller projektudlejning (f.eks. www.soeholmparken.dk) eller bruger vores andre online-tjenester (på f.eks. Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter og YouTube mv.), kan Pierre Ejendomme A/S behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

 

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier (du kan læse mere om vores brug af cookies her www.soeholmparken.dk/cookiepolitik).

 

Vi bruger dine personoplysninger for, at vi kan gøre relevante boliger eller lejemål samt andre ydelser og services (”Ydelser”) tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider og online-tjenester samt de Ydelser, vi tilbyder. Vi bruger også personoplysningerne til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold.

 

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3).

 

Vi opbevarer personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside i op til 2 år afhængigt af den konkrete dataindsamling. Se i denne forbindelse vores cookiepolitik.

 

3.2. Køber og potentielle køber samt lejere og potentielle lejere

Når du som køber/potentiel køber eller lejer/potentiel lejer af en bolig eller et lejemål udfylder en formular med dine kontaktoplysninger på vores hjemmeside, behandler Pierre Ejendomme A/S de personoplysninger, herunder eksempelvis navn, e-mail og telefonnummer, som du giver til os.

 

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at levere Ydelserne, føre statistik og foretage kvalitetsstyring samt for at opretholde vores køberregistrer samt lejerregister og yde generel service, markedsføring, salg over for vores købere og potentielle købere samt udlejning over for vores lejere og potentielle lejere. 

 

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1) (b)) eller vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

 

Vi opbevarer oplysninger på vores lejere og købere i 5 år efter kundeforholdets ophør til udgangen af et regnskabsår i overensstemmelse med bogføringslovens krav. 

 

For potentielle lejere og købere opbevares oplysningerne i 1 år efter seneste kontakt med en potentiel lejer eller køber for at sikre, at dialogen først slettes, når den ikke er relevant for et potentielt køb eller lejemål.

 

3.3. Modtagere af markedsføring

Når du modtager markedsføring fra Pierre Ejendomme A/S, behandler vi personoplysninger om dit navn, telefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse og produktinteresse. Vi behandler også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation samt din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet) og oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

 

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens Ydelser, oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring. Vi bruger personoplysningerne om dine præferencer og din brug, for at forstå den måde, som vores købere samt lejere tager imod vores markedsføring og for at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige købere samt lejere fremadrettet.

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, sms eller via anden elektronisk kanal, når vi har indhentet dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler. 

 

Vi bruger også personoplysninger om dig til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold, samt til måling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring.

 

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) og/eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1)(a) og markedsføringsloven § 10 samt cookiebekendtgørelsens § 3). 

 

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din indhentning af salgsmateriale eller udlejningsmateriale slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
I overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer og krav, opbevarer vi dokumentation for dit samtykke, til at sende dig markedsføringsmateriale på e-mail indtil to år efter, at vi senest har anvendt dit samtykke. 

 

3.4. Øvrige generelle formål med behandlingen 

Vi kan berige de personoplysninger, som er beskrevet ovenfor, med information fra andre kilder. Det kan være offentlig tilgængelig information – herunder information, som vi får igennem almindelige tilgængelige kilder. 

 

Personoplysninger, som vi har indhentet til de formål, som er beskrevet ovenfor, kan Pierre Ejendomme A/S desuden behandle med henblik på overholdelse af love og regler, som Pierre Ejendomme A/S er underlagt i forbindelse med driften af vores virksomhed eller for at opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(c)).

 

Hvis Pierre Ejendomme A/S sælger hele eller en del af vores virksomhed eller sælger eller overfører vores aktiver eller på anden måde er involveret i en fusion eller overførsel af hele eller en væsentlig del af vores virksomhed, kan Pierre Ejendomme A/S overføre dine personoplysninger til den part eller de parter, der er involveret i overførslen som led i denne transaktion, når det kan ske i henhold til lovgivningen (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

 

Endeligt kan Pierre Ejendomme A/S behandle dine personoplysninger for at håndhæve eller forsvare vores eller tredjemands juridiske rettigheder eller legitime interesser, i tilfælde hvor dette er nødvendigt, sagligt og proportionelt (databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c)).

 

4. Deling af dine personoplysninger med andre

Pierre Ejendomme A/S kan videregive dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning samt til vores koncernforbundne selskaber.

 

Pierre Ejendomme A/S kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

 

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

 

Pierre Ejendomme A/S overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere når dette er en forudsætning for at opfylde formålet. Dette sker eksempelvis ved hosting af vores hjemmeside og øvrige features på hjemmesiden som Boligvælger-funktionen. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks.

 

5. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS.

Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS. I visse lande har EU-Kommissionen dog fastlagt, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS. Hvis vi overfører personoplysninger til lande, hvor det ikke er tilfældet, vil overførslen af dine personoplysninger til disse lande uden for EU/EØS ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførelseskontrakter, der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

 

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmesiden.

 

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@pierre-ejendomme.dk eller 30 30 44 01.

 

6. Opbevaringsperiode, dataintegritet og sikkerhed 

Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. 

 

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

 

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

 

7. Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af ​​behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

 

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse. 

 

Dine rettigheder omfatter også følgende:

 

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.

  • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

bottom of page